INICI

MENCIÓ FAD d’Art 2021. 

‘Respiració de l’univers’

https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies-comarques/la-natura-de-monica-campdepadros-art-per-reflexionar-i-actuar/video/6122894/?ext=SMA_FB_F4_CE24_&fbclid=IwAR0gIRU5VINkZuHlryyrwjj2qB4SZorxM1VUwj1jdUwSuqjCTL85jixYuQE
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies-comarques/la-natura-de-monica-campdepadros-art-per-reflexionar-i-actuar/video/6122894/?ext=SMA_FB_F4_CE24_&fbclid=IwAR0gIRU5VINkZuHlryyrwjj2qB4SZorxM1VUwj1jdUwSuqjCTL85jixYuQE